De Merkdealer - page 6

6 |
deMerkdealer
Magazine
deMerkdealer biedt meer dan een gebruiksvriendelijke website voor uw actuele autoaanbod. Dankzij de diverse uitingen
is er tevens alle ruimte voor nieuws en acties, achtergronden en informatie. Bovendien biedt het u als merkdealer de
mogelijkheid om ook via social media-kanalen en een magazine een brede doelgroep te bereiken.
deMerkdealer
Digitaal, social & print!
Ter promotie van het platform en de leden verstuurt deMerk-
dealer wekelijks een digitale nieuwsbrief naar consument en
bedrijfsleven, een uiting die via social media wordt versterkt.
In de digitale nieuwsbrief promoten we het platform en daar-
mee ook de leden, acties vanuit dealers en importeurs alsook
aanvullende content die ten goede komt aan de status van de
merkdealers en de ontvangers. Denk hierbij aan goede seizoen-
acties, introducties van nieuwe auto’s en bedrijfswagens,
accessoires, interessante financieringen, belangrijke mede-
delingen, en ook acties vanuit de betere restaurants, hotels,
vakanties, kleding etc.
deMerkdealer magazine
Naast digitale en sociale media wil deMerkdealer ook informe-
ren door middel van een printuitgave; een oud en vertrouwd
communicatiemiddel dat de klant iets tastbaars geeft. Om het
betere imago en de positie van de officiële merkdealer te onder-
steunen en te promoten zetten wij naast de online-uitingen dan
ook in op een luxe glossy magazine.
Het magazine belicht de dealers in de regio en het landelijke
nieuws. De volledige inhoud van dit kwaliteitsblad dient
ter promotie en ondersteuning van de kwaliteitspositie
van de merkdealers en de beleving van de klant, en bevat
naast nieuws en achtergronden, acties en aanbiedingen ook
bedrijfsprofielen en achtergrondartikelen die vanuit een
bredere optiek de doelgroep aanspreken (onder meer over
reizen, lifestyle, fashion etc.).
Duidelijk en uitgebreid zoeken
Online afspraken inplannen
Vier keer per jaar, landelijk, per regio,
een gratis kwaliteitsmagazine
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13
Powered by FlippingBook